nav-left cat-right
cat-right

Az építész munkaközösség bemutatkozása

A műszaki munkaközösségek szakmai irányítója: Farkasházi Tamás igazgatóhelyettes. A műszaki (építész) munkaközösség tagjai: Farkasházi Tamás műszaki igazgatóhelyettes Arne Hübner Czank György gyakorlati oktatásvezető Csák László Deák György Ferenc Dobos Ádám Filotás János Heinrich Zoltán Kaczur András munkaközösség-vezető Klein Péter Kövecses Péter Leitner...

Varga András igazgatói kinevezésének dokumentumai...

...

A rajz és vizuális kultúra munkaközösség bemutatko...

Tanár: Opánszki Tamás festőművész Vizuális megismerés Rajzórán, a diákok, megismerhetik a kortárs vizuális kultúrát, az avantgárd szemléletet, és az elmúlt évezredek művészetét egyaránt. Alkotásokat elemzünk, különböző korszakokból, ezáltal több műfajban is tájékozottak lehetnek. A kortárs életérzés, számukra, aktuális témák, egyéni látásmódok, felfedezését jelentheti. Járjuk...

A 9. és a 10. évfolyam tanulószobai időpontjai

A 9. évfolyam tanulószoba beosztása 2012/2013-as tanév Nap Óra Tanár Tantárgy Terem Hétfő 8-9. Opánszki Tamás rajz és vizuális kultúra rajzterem Kedd 8-9. Ulicska Zoltán matematika 415. Szerda 8-9. Tóth András Gábor szakmai tantárgy 415. Csütörtök 8-9. Benkő Barbara magyar nyelv és irodalom, német nyelv 415. Péntek 7-8. Szepessyné Magyar Emese angol nyelv 415. A 10. évfolyam...

Az iskolai tankönyvellátás rendje

1. Jogszabályi háttér 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről (a továbbiakban: törvény) 23/2004.(VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2. Általános rendelkezések 2.1. Tankönyv fogalma Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent, illetve elektronikus...

Ajánlja fel adójának 1%-át a „A Jövő Építészeiért”...

„A JÖVŐ ÉPÍTÉSZEIÉRT ALAPÍTVÁNY” 2002-ben bejegyzésre került közhasznú alapítvány. Céljai: a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Épírőipari Műszaki Szakközépiskolaban tanuló diákok támogatása. Ennek keretében az alapítvány részt vesz az általános és szakmai képzés folyamatos korszerűsítésében a korszerű képzéshez szükséges eszközpark bővítésében az iskolai könyvtár...

Adója egy százalékával támogassa A Jövő Építészeié...

Tisztelt Támogatóink! A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola tanulói nevében “A Jövő Építészeiért” Alapítvány kuratóriuma megköszöni az Önök eddigi felajánlásait! A közelgő, május 20-i személyi jövedelemadó bevallási határidő miatt kérjük, hogy továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával alapítványunk célkitűzéseit! “A...

A természettudományi munkaközösség bemutatása...

Munkaközösségünk tagjai: Balázs István földünk és környezetünk Borsos Gabriella földünk és környezetünk, matematika Csercserné Dósa Zsuzsa matematika, fizika Fekete András matematika, fizika Horváth Veronika biológia Nagy Miklós informatika Ratkai Ferenc matematika, informatika Sőreghi Orsolya kémia Thuryné Balog Eszter matematika, fizika Ulicska Zoltán matematika Varga László informatika...

A testnevelési munkaközösség bemutatkozása

Munkaközösségünk négy főből áll, mindannyian több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkeznek. Elsődleges feladatunk az egészséges életmódra nevelés, a testmozgás iránti vágy felkeltése. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy diákjaink rendelkezzenek a szakmai gyakorlathoz szükséges kondicionális feltételekkel, ezért kiemelt figyelmet fordítunk tanulóink fizikai képességének fejlesztésére....

A német munkaközösség bemutatkozása

Iskolánk német nyelvi munkaközössége hét tagot számlál. A több éve iskolánkban dolgozó munkatársak igyekeznek továbbadni az eddigi munka során jónak bizonyult munkamódszereket és átörökíteni az idegen nyelvi oktatáshoz fűződő hagyományokat, lelkes fiatal kollégáink pedig frissen szerzett módszertani ismereteikkel teszik színesebbé mindennapjainkat. Szakmai szempontból elmondható, hogy a...