nav-left cat-right
cat-right

Az építész munkaközösség bemutatkozása

A műszaki munkaközösségek szakmai irányítója: Farkasházi Tamás igazgatóhelyettes. A műszaki (építész) munkaközösség tagjai: Farkasházi Tamás műszaki igazgatóhelyettes Arne Hübner Czank György gyakorlati oktatásvezető Csák László Deák György Ferenc Dobos Ádám Filotás János Heinrich Zoltán Kaczur András munkaközösség-vezető Klein Péter Kövecses Péter Leitner...

A rajz és vizuális kultúra munkaközösség bemutatko...

Tanár: Opánszki Tamás festőművész Vizuális megismerés Rajzórán, a diákok, megismerhetik a kortárs vizuális kultúrát, az avantgárd szemléletet, és az elmúlt évezredek művészetét egyaránt. Alkotásokat elemzünk, különböző korszakokból, ezáltal több műfajban is tájékozottak lehetnek. A kortárs életérzés, számukra, aktuális témák, egyéni látásmódok, felfedezését jelentheti. Járjuk...

A természettudományi munkaközösség bemutatása...

Munkaközösségünk tagjai: Balázs István földünk és környezetünk Borsos Gabriella földünk és környezetünk, matematika Csercserné Dósa Zsuzsa matematika, fizika Fekete András matematika, fizika Horváth Veronika biológia Nagy Miklós informatika Ratkai Ferenc matematika, informatika Sőreghi Orsolya kémia Thuryné Balog Eszter matematika, fizika Ulicska Zoltán matematika Varga László informatika...

A testnevelési munkaközösség bemutatkozása

Munkaközösségünk négy főből áll, mindannyian több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkeznek. Elsődleges feladatunk az egészséges életmódra nevelés, a testmozgás iránti vágy felkeltése. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy diákjaink rendelkezzenek a szakmai gyakorlathoz szükséges kondicionális feltételekkel, ezért kiemelt figyelmet fordítunk tanulóink fizikai képességének fejlesztésére....

A német munkaközösség bemutatkozása

Iskolánk német nyelvi munkaközössége hét tagot számlál. A több éve iskolánkban dolgozó munkatársak igyekeznek továbbadni az eddigi munka során jónak bizonyult munkamódszereket és átörökíteni az idegen nyelvi oktatáshoz fűződő hagyományokat, lelkes fiatal kollégáink pedig frissen szerzett módszertani ismereteikkel teszik színesebbé mindennapjainkat. Szakmai szempontból elmondható, hogy a...

Az angol nyelvi munkaközösség bemutatkozása

Az angol nyelvi munkaközösség   Munkaközösségünk tagjai: Bereczki Csilla munkaközösség-vezető Csillagi Zsuzsanna Juhász-Ábrahám Rita Szepessyné Magyar Emese Pál Zsuzsa  Az angol nyelv oktatása iskolánkban Normál tantervű osztályaink diákjai jelenleg mind a négy évfolyamon heti négy órában tanulhatják az angol nyelvet. Emellett az egyéni tanulói, valamint a csoportigényeknek megfelelően...

A humán munkaközösség bemutatkozása

Munkaközösségünk 2012. augusztus 29-én értekezletet tartott, melynek témaköreit, döntéseit és az iskolavezetéshez intézett kéréseit az alábbiakban foglalom össze. Az idei tanévben 12 fős humán munkaközösség keretei között végezzük a munkánkat. A személyi feltételek a tanév megkezdésekor adottak. Magyar-történelem szakosként munkaközösségünk tagja: Enghyné Macsi Katalin,...