nav-left cat-right
cat-right

Az iskolai tankönyvellátás rendje

1. Jogszabályi háttér 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 2001. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről (a továbbiakban: törvény) 23/2004.(VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2. Általános rendelkezések 2.1. Tankönyv fogalma Tankönyvként az a nyomtatott formában megjelent, illetve elektronikus...

Ajánlja fel adójának 1%-át a „A Jövő Építészeiért”...

„A JÖVŐ ÉPÍTÉSZEIÉRT ALAPÍTVÁNY” 2002-ben bejegyzésre került közhasznú alapítvány. Céljai: a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Épírőipari Műszaki Szakközépiskolaban tanuló diákok támogatása. Ennek keretében az alapítvány részt vesz az általános és szakmai képzés folyamatos korszerűsítésében a korszerű képzéshez szükséges eszközpark bővítésében az iskolai könyvtár...

Adója egy százalékával támogassa A Jövő Építészeié...

Tisztelt Támogatóink! A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola tanulói nevében “A Jövő Építészeiért” Alapítvány kuratóriuma megköszöni az Önök eddigi felajánlásait! A közelgő, május 20-i személyi jövedelemadó bevallási határidő miatt kérjük, hogy továbbra is támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával alapítványunk célkitűzéseit! “A...