nav-left cat-right
cat-right

2012-2013. tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatása

Kiíró:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet; Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
2013.01.21
Érvényes:
2013.01.21
Tárgymutató:
művészeti versenyek támogatása / NTP-MV-12
Pályázhat:
Hazai köznevelési intézmények (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint): óvoda,
általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, szakiskola,
alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény, kollégium, pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény, továbbá, valamennyi Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány amelynek alapító okiratában az oktatás támogatása vagy a tehetséggondozás mint tevékenység szerepel, vagy melynek célja a diákok művészetek terén megmutatkozó tehetségének fejlesztése

Bővebben