nav-left cat-right
cat-right

Kitüntették Varga András igazgató urat

Varga András, iskolánk igazgatója 2013. május 6-án, a Magyar Sport Napján a megtisztelő Kerezsi Endre-díjat vehette át. A Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter által adományozott kitüntetést – egy ezüstözött bronzszobrot és a díszoklevelet – a felelős államtitkár, dr. Simicskó István adta át.

A Kerezsi Endre-díj a testnevelés és sport iskolai népszerűsítésében, az ifjúság testedzésének és a diáksport szervezésében, fejlesztésében hosszú időn keresztül kifejtett eredményes tevékenység elismerésére, az iskolai diák- és egyetemi sport területén tevékenykedő személyek részére adományozható. A sport ágazatban a miniszter által adományozott díjból évente legfeljebb négy adható.

Mint ismeretes, Varga András igazgató úr régóta elkötelezett híve az iskolai testnevelés minél hatékonyabb megvalósításának, az iskolán kívüli testedzés, a diák- és tömegsport népszerűsítésének. Tagja a MOB-nak, a Magyar Diáksport Szövetség elnökségének, az MTTOE alelnöke.

Kívánjuk, hogy Igazgató Úr továbbra is szívvel-lélekkel tevékenykedjen a testnevelés és sport területén!

Gratulálunk az iskola tanárai, diákjai, szülői közössége és minden volt tanítványa nevében!