nav-left cat-right
cat-right

A humán munkaközösség bemutatkozása

Munkaközösségünk 2012. augusztus 29-én értekezletet tartott, melynek témaköreit, döntéseit és az iskolavezetéshez intézett kéréseit az alábbiakban foglalom össze.

Az idei tanévben 12 fős humán munkaközösség keretei között végezzük a munkánkat.

A személyi feltételek a tanév megkezdésekor adottak. Magyar-történelem szakosként munkaközösségünk tagja: Enghyné Macsi Katalin, magyartanárként: Benkő Barbara, Kovácsné Káli Anikó, Pál Zsuzsa és Tóth Judit kolléganők alkotják a munkacsoport aktív tagjait. Szaszákné Sebők Viola továbbra is gyermekgondozási díjon van. Az őt tartósan helyettesítő Szepesi Gabriella német-magyar szakos tanár szintén munkaközösségünk tagja.

Történelem szakos kollégák: Borka Páterné, Juhász Imre, Kovács Gábor Attila, Varga Tímea.

Ének-zene szakos kolléganőnk: Fekete Andrea.

A jelenlévők egyhangúlag Pál Zsuzsát bízták meg a munkaközösség-vezetői feladat ellátásával.

Legfontosabb feladatunk továbbra is szakmai tevékenységünk elismerten magas színvonalának megtartása és fejlesztése, különös tekintettel a végzős osztályok egységes érettségi rendszerbe való bekapcsolására. Kiemelt feladatként kezeljük a szakmaiságon belül a tehetséggondozást (felelős: Pál Zsuzsa), a felzárkóztató foglalkozást, a tanulási nehézségekkel küzdők segítését a minőségbiztosítási munkacsoport ajánlásainak szem előtt tartásával, a mérés-értékelés eredményeinek szakmai felülvizsgálatát, valamint mindenféle iskolai agresszió elleni határozott fellépést. Ez utóbbi megvalósítása tantárgyunk jellegéből fakadóan számos indirekt megoldást feltételez: a verbális agresszió elleni nyílt fellépéstől a humán kultúra által közvetített értékgazdag magatartásformák felmutatásáig.

Ennek érdekében az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat az igényekhez mérten ellátjuk:

  • Tanulószoba keretében felzárkóztató, korrepetáló tevékenység
  • Érettségi vizsgára való felkészítés egyéni foglalkozás, illetve szakkör keretében
  • Tehetséggondozás és fejlesztés

Munkánk során figyelemmel követjük, elemezzük és értékeljük az FPPTI és az Építőipari TISZK keretében végzett mérési adatokat. A mérés-értékelés munkaközösségünk számára nem csupán statisztikai adatsor, hanem munkánk tervezésének, a munkafolyamaton belüli korrekciónak fontos tényezője.

A tanév rendjéhez igazodva készítettük el a tanórán kívüli rendezvényeink tervezetét.

Az október 23-át megelőző héten (42. hét) megemlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharcról. A hét folyamán szervezetten felkeressük a Nagy Imre Emlékházat, a 301-es parcellát, a Terror Háza Múzeumot valamint az 56-os Intézetet.(Külön beosztás szerint.)

Felelősök: Rádi Mónika szabadidő-szervező, a humán munkaközösség tagjai és az osztályfőnökök

Az iskolai helyesírási verseny felelőse Tóth Judit, időpont: 2012. november 21. A december 21-én esedékes karácsonyi ünnepély felelőse: Pál Zsuzsa és Fekete Andrea.

A hagyományos iskolai szavalóversenyt a decemberi rendezvények zsúfolt egymásutánisága miatt (7-én szalagavató bál, 21-én karácsonyi műsor) ezúttal a második félév elején rendezzük meg, javaslatunk: 2013. január utolsó-február első hete.

2013. március 14-én (csütörtökön) emlékezünk meg az 1848-as forradalom és szabadságharcról.

A központi ünnepély felelősei: Pál Zsuzsa és Fekete Andrea

A ballagási ünnepélyt Pál Zsuzsa és Fekete Andrea szervezi (2013. május 3.)

A Nemzeti Összetartozás Napjáról (június 4.) színvonalas műsorral valamint rajz- és fotókiállítással emlékezünk meg.

Felelősök: Enghyné Macsi Katalin és Varga Tímea

Kiállítások:

A társadalom- és életmódtörténet szakköri foglalkozások vezetőjeként Kúriaépítészet Magyarországon címmel kiállítást tervezünk a zsibongóban (2013. január vége)

Felelős: Kovács Gábor Attila

Törökvilág Magyarországon címmel rajzpályázatot tervezünk, amelyhez kapcsolódóan 2013 márciusában kiállítást is rendezünk. A pályamunkák beadása folyamatos.

Felelősök: a történelem szakos kollégák

Programjaink megvalósulását nagyban segíti Fekete Andrea ének-zenetanár, munkaközösségünk tagja, valamint a könyvtárosok, Budi Lívia és Horváth Veronika. Köszönettel tartozunk az iskolavezetőség minden tagjának azért, hogy elkötelezett, és minden értelemben ösztönző szerepet vállal az iskola kulturális életének kiemelkedően színvonalas fenntartásában (pályázatok, színház-, mozi-, múzeumlátogatások stb.).

Az idei tanévben folytatjuk az iskolaújság, a Tízperc szerkesztési munkáit, mégpedig a kor igényeihez igazodva nem nyomtatott, hanem digitális formában a megújult iskolai honlapon (www.schulek.hu) Ezt külső segítséggel Pál Zsuzsa koordinálja.

A színház-, mozi-, és múzeumlátogatások szervezése az idei tanévben is Rádi Mónikia feladata lesz.