nav-left cat-right
cat-right

A német munkaközösség bemutatkozása

Iskolánk német nyelvi munkaközössége hét tagot számlál. A több éve iskolánkban dolgozó munkatársak igyekeznek továbbadni az eddigi munka során jónak bizonyult munkamódszereket és átörökíteni az idegen nyelvi oktatáshoz fűződő hagyományokat, lelkes fiatal kollégáink pedig frissen szerzett módszertani ismereteikkel teszik színesebbé mindennapjainkat. Szakmai szempontból elmondható, hogy a munkaközösségünk felkészült, célunk a kommunikáció-központú oktatás, ezen túl az európai kultúrák iránt érdeklődő, sokoldalú, nyitott  személyiség fejlesztése.

Munkaközösségünk tagjai a 2012/2013-as tanévben

 • Benkő Barbara
 • Kovács Gábor Attila
 • Szepesi Gabriella
 • Szigeti Katalin
 • Takács Mária általános igazgatóhelyettes
 • Varga Tímea
 • Bata Julianna munkaközösség-vezető

Munkaközösségünk tevékenysége:

 • a német nyelvi előkészítő osztály (9.N) szintfelmérése, félévi és év végi vizsgáinak megszervezése és lebonyolítása;
 • német nyelvoktatás a két tanítási nyelvű tagozatokon;
 • a német célnyelvi civilizáció oktatása;
 • a hagyományos szakközépiskolai keretben heti 3-4 órában német nyelvet tanuló diákjaink  oktatása ;
 • az osztályozó vizsga megszervezése és lebonyolítása;
 • a két tanítási nyelvű tagozatos diákjaink felkészítése az előrehozott középszintű érettségi vizsgára;
 • a heti 3-4 órában német nyelvet tanuló diákjaink felkészítése a középszintű érettségi vizsgára;
 • a két tanítási nyelvű osztályokba járó tanulóink felkészítése az emelt szintű érettségire;
 • külföldi partnerkapcsolatok fenntartása (Ausztria, Németország)
 • nyelvi versenyeken való részvétel;
 • hagyományaink ápolása (Schulek-nap, németes karácsony).

Az 5 évfolyamos, német-magyar két tanítási nyelvű képzési formában az előkészítő évfolyamon heti 20 órás német, valamint magyar nyelv és irodalom, matematika, rajz és vizuális kultúra és testnevelés oktatás folyik. A tanév végi sikeres nyelvi alapvizsga után a tanulók az építészet szakmacsoportban folytathatják tanulmányaikat, ahol a legfontosabb szakmai tárgyakat (műszaki ábrázolás, építési anyagok, építési ismeretek, szilárdságtan), valamint egyes közismereti tárgyakat is német nyelven tanulnak.

A tizenkettedik évfolyamon új tantárgyként jelenik meg a célnyelvi civilizáció, melynek célja az európai azonosságtudat kialakítása. Ezeken az órákon a tanulók ismereteket szerezhetnek az Unió kialakulásának történetéről, alkotmányáról és intézményrendszeréről, valamint a célnyelvi országok hagyományairól, földrajzáról, történelméről és iskolarendszeréről.

Két tanítási nyelvű tagozatos diákjaink a tizenkettedik évfolyamon osztályozó vizsgát, majd középszintű érettségi vizsgát tesznek, a tizenharmadik évfolyamon pedig emelt szintű érettségi vizsgára készülnek. Emelt szintű jeles érettségi vizsgával a tanulók érettségi bizonyítványa nyelvvizsgával egyenértékű dokumentumnak minősül. A hagyományos szakközépiskolai osztályokban ez középfokú nyelvvizsgát eredményez. A két tanítási nyelvű osztályokban a jeles emelt szintű osztályzat és még két tantárgyból letett sikeres középszintű érettségi vizsga, felsőfokú (C1) komplex típusú államilag elismert  nyelvvizsgával egyenértékű érettségi bizonyítványt jelent. Továbbtanulásnál a nyelvtudásért többletpontok is járnak.

Az ausztriai alpesi német tanoda külön nyelvtanulási lehetőséget biztosít a 9. évfolyamokon tanuló diákjaink számára. A tanoda elsődleges célja a nyelvtanulás és gyakorlás, tanulóink ezen kívül a helyi tanárok által szervezett nyelvi órákon, illetve vetélkedőkön vehetnek részt.

Évente hagyományosan megszervezzük és megrendezzük iskolánkban a németes karácsonyt, ahol versekkel, zeneszámokkal, vetélkedőkkel igyekszünk színesebbé tenni az ünnepet. Áprilisban a Schulek-napi vetélkedő szervezésében is részt veszünk. A versmondó versenyeken is ott vagyunk, és zsűrizünk. Az iskola valamennyi kulturális rendezvényén dolgozunk.