nav-left cat-right
cat-right

A testnevelési munkaközösség bemutatkozása

Munkaközösségünk négy főből áll, mindannyian több mint két évtizedes tapasztalattal rendelkeznek.

Elsődleges feladatunk az egészséges életmódra nevelés, a testmozgás iránti vágy felkeltése. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy diákjaink rendelkezzenek a szakmai gyakorlathoz szükséges kondicionális feltételekkel, ezért kiemelt figyelmet fordítunk tanulóink fizikai képességének fejlesztésére. Rendszeresen felmérjük erőnlétüket a tanév elején és végén, majd a kapott eredmények értékelése után felülvizsgáljuk módszereink hatékonyságát, eredményességét. Diákjaink 9. évfolyamon heti 5, tizedikben heti 3, a továbbiakban pedig heti 2 testnevelési órán vesznek részt. Néhány éven belül az új közoktatási törvénynek köszönhetően valamennyi osztályunknak heti 5 testnevelési órája lesz. Ez nagyon örvendetes előrelépés a tanulóifjúság egészségének megőrzése, fejlesztése tekintetében.

Tanulóink a nálunk töltött évek alatt többek között megismerhetik, illetve elsajátíthatják az atlétika, a kosárlabda, a röplabda, a labdarúgás, a torna, a floorball és a küzdősportok alapvető technikáját, szabályrendszerét. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk eljuttatni diákjainkat a közelben lévő uszodába, ezzel is színesítve sportági kínálatunkat.

Tanulóink a délutáni foglalkozásainkon a már említett sportágakon kívül betekintést nyerhetnek a tájékozódási futás és az önvédelem rejtelmeibe is.

Nagyon fontos feladatunknak tartjuk a tehetséges diákjaink felkarolását. Számukra külön lehetőséget biztosítunk képességeik kibontakoztatására. Rendszeresen részt veszünk a különböző szintű versenyeken ahol nagyon szép eredményeket érünk el.

Néhány évvel ezelőtt a testnevelés is bekerült azon tantárgyak közé, melyből érettségi vizsgát lehet tenni. Az erre vállalkozó tanulókat a délutáni foglalkozásokon készítjük fel a megmérettetésre. Diákjaink rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel és minden évben többen is sikeresen teljesítik a közép illetve emelt szintű követelményeket.

Sportbemutatókat, házibajnokságokat szervezünk több sportágban. Télen a havas sportok iránt érdeklődő tanulóinknak lehetőséget biztosítunk a síelésre. Sí táborainkon nem csak a gyerekeket, hanem szüleiket is nagy szeretettel várjuk.

Varga Zoltán
munkaközösség-vezető