nav-left cat-right
cat-right

A természettudományi munkaközösség bemutatása

Munkaközösségünk tagjai:

Balázs István földünk és környezetünk Borsos Gabriella földünk és környezetünk, matematika Csercserné Dósa Zsuzsa matematika, fizika Fekete András matematika, fizika Horváth Veronika biológia Nagy Miklós informatika Ratkai Ferenc matematika, informatika Sőreghi Orsolya kémia Thuryné Balog Eszter matematika, fizika Ulicska Zoltán matematika Varga László informatika Elsődleges feladatunknak tartjuk a tanulók tudásszintjének emelését. Törekszünk arra, hogy tanulóink minél sikeresebben teljesítsék az adott évfolyam és az érettségi követelményeit.

A tehetséggondozás és a lemaradó tanulók felzárkóztatása sem elhanyagolható szempont munkaközösségünk tagjai számára. Ezt heti egy óra egyéni foglalkozás, illetve a 9.-10. évfolyamon minden nap 2 óra tanulószoba segíti. Matematikából a 11. évfolyamot heti kettő, a 12 évfolyamot heti egy óra érettségi előkészítő ösztönzi a minél jobb eredmények elérésére. E tárgyat a 9. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk heti három órában, ezzel is segítve a felzárkóztatást.

Örömteli, hogy sok diák biológia illetve földünk és környezetünk tantárgyakból előrehozott érettségi vizsgát tesz, sokévi tapasztalataink szerint igen jó eredménnyel. Informatika és fizika tantárgyakból is egyre többen érettségiznek.

Bíztatjuk diákjainkat, hogy több tantárgyi versenyen való részvételükkel öregbítsék iskolánk hírnevét. Indulásuk esetén nagy lelkesedéssel készítjük fel őket a minél jobb szereplés érdekében.

A természettudományos órákat az erre a célra kialakított előadóban tartjuk, ami a legmodernebb eszközökkel felszerelt. Van benne projector, számítógép, filmvetítésre alkalmas eszközök. A különböző tantárgyak érdekesebbé tétele érdekében sok kísérletet mutatunk be tanulóinknak.

Munkaközösségünk a humán munkaközösséggel karöltve matematikából és magyar nyelv tantárgyból felvételi előkészítőt szervez és tart nyolcadikosok számára, az idei tanévtől térítésmentesen.

Minden tanévben munkaközösségünk tagja, Balázs István vezetésével a tanulók szervezik a Föld Napja kiállítást. A Schulek-napon tréfás feladatsorokkal, szellemes vetélkedőkkel igyekszünk megszerettetni a természettudomány minden területét.

Ulicska Zoltán
munkaközösség-vezető