nav-left cat-right
cat-right

Ajánlja fel adójának 1%-át a „A Jövő Építészeiért” Alapítvány javára!

„A JÖVŐ ÉPÍTÉSZEIÉRT ALAPÍTVÁNY” 2002-ben bejegyzésre került közhasznú alapítvány. Céljai: a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Épírőipari Műszaki Szakközépiskolaban tanuló diákok támogatása. Ennek keretében az alapítvány részt vesz

 • az általános és szakmai képzés folyamatos korszerűsítésében
 • a korszerű képzéshez szükséges eszközpark bővítésében
 • az iskolai könyvtár állományának fejlesztésében és a nyilvántartás korszerűsítésében
 • szakmai bemutatóprogramok szervezésében
 • a magyar építészet kiemelkedő alkotásainak megismertetésében
 • a kiemelkedően tehetséges fiatalok segítésével tudásuk elmélyítésében
 • a hátrányos helyzetű tanulók tanulmányi, illetve anyagi segítésében
 • szakmai kirándulások rendezésében
 • a tanulók külföldi nyelvoktatási lehetőségeinek kibővítésében
 • bel- és külföldi szakmai kapcsolatok kiterjesztésében és ápolásában
 • a tanórákon kívüli együttlét lehetőségeinek megteremtésében
 • az iskolai közösség megteremtésére irányuló minden tevékenységében
 • az iskolai és egyéb sportolási lehetőségek további kibővítésében

Tevékenységünk ellátása, céljaink megvalósítása érdekében, kérjük, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel az alapítványnak!

Köszönettel:
Az Alapítvány Kuratóriuma