nav-left cat-right
cat-right

A rajz és vizuális kultúra munkaközösség bemutatkozása

Tanár: Opánszki Tamás festőművész

Vizuális megismerés

Rajzórán, a diákok, megismerhetik a kortárs vizuális kultúrát, az avantgárd szemléletet, és az elmúlt évezredek művészetét egyaránt. Alkotásokat elemzünk, különböző korszakokból, ezáltal több műfajban is tájékozottak lehetnek. A kortárs életérzés, számukra, aktuális témák, egyéni látásmódok, felfedezését jelentheti.

Járjuk be a teret!

Az építészeti ábrázoláshoz vezető út, hogy a diák minden érzékelésével közeledjen az épület felé, melyet tanulmányozni szeretne. Ismerje meg térbeli kiterjedését, úgy hogy a helyszínen, több nézőpontból, perspektivikus vázlatokat készít. Hitelesen így tapasztalhatja meg a látás törvényszerűségeit. Az épületet, tapintani, látni, hallani kell, hogy befogadjon minket. Ezután a tanuló, képessé válhat arra is, hogy felidézze a látványt, és emlékezetből rajzoljon.

Mozgásban
Egy távol-keleti mozgáskultúra, a „kalligráfia” szerint minden azon múlik, hogy a figyelmet használjuk-e az erő helyett. Nem használunk nyers erőt. Rajzolás, festés közben hagyjuk a testet ellazulni, kiterjedni, így a diák érdekeltté válik abban, hogy alkotását, egész testével, mozgásával hozza létre. A mozdulatvázlat, számos művész (Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rembrandt, Hiroshige, Hokusai, Degas, Van Gogh, Cézanne, Matisse, Duchamp) kedvelt témája közé tartozott. A diákok, tanulmányozhatják osztálytársaik mozgását, egymást követő fázisok (krokik) rajzolásával, fényképezésével, filmetűd, storyboard készítésével, festői gesztusok átfedések érzékeltetésével. Rajzolhatnak, festhetnek sportjeleneteket, tájakat, állatokat, „komplex lényeket”, és felfedezhetik a fotómontázs lehetőségeit.

Felfedezés-világkép
Tanítványaimmal, gyakran rajzolunk együtt, így feloldom közöttük a gátlásokat, különbségeket. Elemezzük a tér kiterjedését, vagy egy figura gesztusait, ezáltal a diák érdekeltté válhat, abban hogy felfedezze saját világképét. Rajzórán, körbevesszük egymást vizuális lehetőségekkel és beszélgetünk arról: „Milyen kortárs téma foglalkoztat mostanában? Mutasd be, rajzold le világodat!” Ezekre, a kérdésekre több, egyéni válasz adható és mindegyik megoldási mód újabb inspiráció forrása.

A projekt eredményeként, a diákok, képessé váltak bevonni és motiválni társaikat, mint egy spirál, mely folyton-folyvást bővül. Hétről-hétre, sok új, egymást csiszoló, kiegészítő, ötlettel lepték meg a többieket.

2005-ben létrejött egy kreatív, vizuális alkotói műhely, a Szakkör, ahol az együttes élmények sokféle kifejezése, mind-mind egyéni tapasztalattá érhet. Délután  a Szakkörben alkalom nyílik tevékenységük csiszolására. Van idejük és módjuk egy-egy kedvelt témánál elidőzni, vagy rajzfelvételire készülni. A vizualitás, a diákok számára önkifejezési forma, esszencia, az önismeret felé vezető út része. Célom, hogy számukra pozitív megerősítést, alkotói élményt jelentsen.

Az országos és fővárosi képzőművészeti pályázatokon elért eredményeink is, a rajzórák, közösségépítő szerepét igazolják. A diákok számára az igazi kihívást, (az első helyet) az együtt kiérlelt vizuális próbatételek alkalmazási lehetősége jelentette.

Tisztelik pályatársaik alternatív megoldásait. Tapasztalatikat újra megosztják egymással, mint egy igazi építész műteremben. Kreatív látásmódjukkal a nézőt is bevonják gondolataikba.

Fiatal kortársak

Rajzórán megismerhetik, a belső-, és külső tér ábrázolás, az építészeti látványterv és a fotómontázs, alkalmazási lehetőségeit. Elsajátíthatják, a figuratív, az absztrakt és konkrét jelenségeket körüljáró vizuális gondolkodás és tér dinamikus viszonyát. A fő témáink: átmeneti terek, lakberendezés, jövőkép, önmagunk, labirintusok, organikus formák rajzi, festészeti, plasztikus és fotográfiai értelmezései. Élhető, környezettudatos világ formálására motiváljuk egymást, azáltal hogy nyitott szemmel járunk, megismerjük természeti és épített örökségünket, lakóhelyünket.

Csendéletkurzus
Programomban kiemelt helyet foglal el a csendéletkurzus. A kurzusban résztvevő diákok megismerhetik a csendélet ábrázolás történetét. Aktuális kiállításokon felfedezhetik a kortárs művészet és a mindennapi élet kapcsolatát.

Tekintsék meg, diákjaink alkotásait!

Opánszki Tamás

Vizuális megismerés

Vizuális megismerés
Picture 1 of 38