nav-left cat-right
cat-right

Tanáraink

Pedagógus neve Betöltött funkció Szakterület, tanított tantárgy
Varga András igazgató, mestertanár testnevelés és sport
Takács Mária tagintézményvezető-helyettes, mestertanár német nyelv, orosz nyelv
Kaczur András tagintézményvezető-helyettes, mérnöktanár szakmai tantárgyak
Czank György gyakorlati oktatásvezető, osztályfőnök (2/14.f) szakmai tantárgyak

Benkő Barbara tanár magyar nyelv és irodalom, német nyelv
Bereczki Csilla Zsuzsanna tanár, az angol nyelvi munkaközösség vezetője, osztályfőnök (9.n) angol nyelv, történelem és társadalmi ismeretek
Borka Péterné tanár, a közösségi szolgálat koordinátora történelem és társadalmi ismeretek, spanyol nyelv
Borsos Gabriella tanár, mérésbiztos matematika, földünk és környezetünk
Buczkó Orsolya tanár, osztályfőnök (11.n) matematika, informatika
Budi Lívia könyvtárostanár könyvtár, történelem és társadalmi ismeretek
Csák László mérnöktanár, munkaközösség-vezető szakmai tantárgyak
Csercserné Dósa Zsuzsanna tanár matematika, fizika
Deák György mérnöktanár, osztályfőnök (2/14.a) szakmai tantárgyak
Dobos Ádám szakoktató szakmai tantárgyak
Dzsubákné Rudolf Anett tanár, osztályfőnök (10.n) német nyelv
Enghyné Macsi Katalin tanár, osztályfőnök (9.n), a közalkalmazotti tanács elnöke magyar nyelv és irodalom, történelem és társadalmi ismeretek
Filotás János mérnöktanár, osztályfőnök (11.b) szakmai tantárgyak
Hübner Arne mérnöktanár szakmai tantárgyak német nyelven
Juhász-Ábrahám Rita tanár angol nyelv, latin nyelv
Juhász Imre tanár, osztályfőnök (12.b), a humán munkaközösség vezetője, a DÖK tanárfelelőse történelem és társadalmi ismeretek
Kérges Gábor tanár, osztályfőnök (12.a) testnevelés és sport
Királyhegyi Beatrix tanár, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, osztályfőnök (9.kny) testnevelés és sport
Klein Péter szakoktató szakmai tantárgyak
Leitner Sándor mérnöktanár, munkaközösség-vezető szakmai tantárgyak
Lovrencsics Ferenc mérnöktanár, osztályfőnök (2/14.b) szakmai tantárgyak
Makrainé Dúl Éva mérnöktanár, osztályfőnök (1/13.f) szakmai tantárgyak
Nagy Ildikó tanár német nyelv
Ocztos István mérnöktanár szakmai tantárgyak
Opánszki Tamás festőművész, tanár rajz és vizuális kultúra
Pál Zsuzsa mestertanár magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv, angol nyelv, tehetséggondozás és fejlesztés
Rafai Sándor mérnöktanár, osztályfőnök (11.a) szakmai tantárgyak
Ratkai Ferenc tanár fizika, matematika, informatika
Rádi Mónika szabadidő szervező történelem és társadalomtudományi ismeretek
Sárosi Máté mérnöktanár szakmai tantárgyak
Sipos Éva tanár angol nyelv
Sőreghi Orsolya tanár, osztályfőnök (9.a), ifjúságvédelmi felelős, a Szülői Szervezet tanárfelelőse kémia, biológia, természettudományi komplex
Szepessyné Magyar Emese tanár angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Szigeti Katalin tanár, a német nyelvi munkaközösség vezetője német nyelv
Thuryné Balog Eszter tanár, a természettudományi munkaközösség vezetője, osztályfőnök (10.b) matematika, fizika
Tihanyi Petra tanár matematika, informatika
Tóth Judit tanár, osztályfőnök (10.a) magyar nyelv és irodalom
Ulicska Zoltán tanár matematika
Varga Tímea tanár történelem és társadalmi ismeretek, német nyelv
Varga Zoltán vezetőtanár, a testnevelés és sport munkaközösség vezetője, osztályfőnök (12.n) testnevelés és sport
Részmunkaidős, óraadó tanáraink:
Farkasházi Tamás mérnöktanár, mestertanár szakmai tantárgyak
Hajnal Péter földmérő mérnök kitűzési ismeretek és gyakorlatok
Heinrich Zoltán szakoktató épületszetkezetek építése gyakorlatok
Hortobágyiné Nagy Katalin mérnöktanár CAD alapismeretek
Kövecses Péter mérnöktanár szakmai tantárgyak
Petrovai László építészmérnök műszaki informatika